Đảng Viên đánh bạc ngoài bị xử phạt và khai trừ khỏi Đảng còn bị áp dụng hình thức xử lý nào nữa không?

Đảng Viên đánh bạc ngoài bị xử phạt và khai trừ khỏi Đảng còn bị áp dụng hình thức xử lý nào nữa không?

Cho tôi hỏi vấn đề sau: Chồng tôi là một giáo viên dạy toán ở trường trung học phổ thông ở Hà Tĩnh. Ngày 20/4/2016 vừa rồi chồng tôi có đánh bạc và bị khởi tố về hành vi này. Khi ra tòa, chồng tôi bị tòa tuyên áp dụng hình phạt tiền, chồng tôi cũng đã chấp hành hình phạt của tòa. Sau đó, Đảng bộ nơi chồng tôi công tác có tiến hành khai trừ Đảng chồng tôi  ra khỏi Đảng.Họ nói chồng tôi còn phải chịu những hình thức xử lý khác nữa, có thể bị cho thôi việc. Vậy cho tôi hỏi: Chồng tôi đã chấp hành hình phạt tòa án tuyên và cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, liệu chồng tôi có còn bị áp dụng hình thức xử lý nào nữa không?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi, với trường hợp của chồng bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam ( Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011) quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên:

“2. Hình thức kỷ luật:

– Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán;

– Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

– Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo”.

Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 2 Quy định số 181/QĐ-TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm:

“ 7. Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, nếu đảng viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật; không tách riêng từng nội dung vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau”.

Như vậy, theo quy định trên thì do chồng bạn đã bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng rồi thì không bị xử lý kỷ luật theo hình thức kỷ luật khác nữa. Vì một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment