Đánh người gây thương tích có bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đánh người gây thương tích có bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Câu hỏi

Em tôi bị 1 thanh niên chạy xe đụng phải. Sau đó họ đánh em tôi bị chấn thương thận phải cắt bỏ, tiền nằm viện mất 67 triệu và giám định thương tích 55%. Vậy thanh niên ấy sẽ bồi thường thiệt hại như thế nào và có bị tù tội gì không?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm 2015

– Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017

2. Luật sư tư vấn:

Tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.”

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được hiểu là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khoẻ.

Người phạm tội phải cố ý tác động đến thân thể của người khác làm cho người này bị thương, bị tổn hại đến sức khoẻ như: đâm, chém, đấm đá, đốt cháy, đầu độc v.v…

Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm. Đối với tội này đòi hỏi người phạm tội phải gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân từ 11% trở lên. Trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11% nếu thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm k khoản 1 điều 134 thì vẫn bị truy cứu TNHS.

Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi nhận thấy em bạn có tham gia giao thông và xảy ra va chạm với người tham gia giao thông khác, sau đó người kia đã có hành vi gây thương tích cho em bạn và hậu quả là em bạn bị thương tích 55%. Như vậy hành vi trên của người đánh em bạn đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 134 BLHS năm 2015.

Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Như vậy trong trường hợp này em bạn có thể sẽ được bồi thường các khoản như sau:

– Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

– Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại

– Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị;

Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại (nếu có)

– Thiệt hại khác do luật quy định.

– Ngoài ra em trai bạn còn được hưởng một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Give a Comment