Câu hỏi:

Cho em hỏi về tội cố ý gây thương tích cho trẻ em dưới 18 tuổi ạ. Sự việc là như sau gia đình em đang trong nhà thì có đám người xông vào đánh tới tấp. Em trai em mới 15 tuổi vào cang thì bị 3 người lớn xông vào đánh em trai em tới tấp. Đi nhập viện thì bác sĩ bảo em trai em trấn thương đầu và chẹo xương hàm phải theo dõi, toàn thân thì bầm tím. Cho em hỏi với thương tích như vậy ng đánh em trai em có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 quy định như sau:

“Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.”

Theo  Điều 48 Bộ luật hình sự 1999 quy định như sau:

“Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

1. Chỉ các tình tiết sau đây  mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

………

h) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất,  tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;

…… .. ”

Theo tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP quy định như sau:

“2. Về tình tiết “phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 48 của BLHS

……….

2.2. “Trẻ em” được xác định là người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 1 của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.”

Theo thông tin mà bạn trình, em trai của bạn mới 15 tuổi bị người ta xông vào đánh em trai bạn dẫn tới em trai bạn bị chấn thương đầu và chẹo xương hàm phải theo dõi, toàn thân thì bầm tím. Do đó, theo quy định của pháp luật cụ thể tại Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người.

+ Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân.

+  Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người.

+ Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình.

+ Có tổ chức.

+ Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.

+ Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê.

+ Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.

+ Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.

Do vậy, trong trường này em trai bạn mới 15 tuổi theo Điều 48 Bộ luật hình sự 1999 và tiểu mục 2.2 Mục 2 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP thì em trai bạn là trẻ em và có tình tiết tăng nặng. Theo đó, những người đánh em trai bạn sẽ bị khởi tố hình sự về tội cố ý gây tích theo Điều 104 Bộ luật hình sự 1999.