Đất cho mượn để ở nhưng chủ sở hữu đã chết thì thế nào?

Đất cho mượn để ở nhưng chủ sở hữu đã chết thì thế nào?

Câu hỏi

Bố tôi có cho chú tôi mượn một mảnh đất ở được 30 năm đất vẫn tên bố tôi nay bố tôi đã mất chúng tôi có đòi lại được không?

Trả lời

Người mang tên quyền sở hữu đất khi chết không để lại di chúc, phần tài sản sẽ được chia cho các đồng thừa kế, theo quy định tại điều 676 Bộ luật dân sự như sau:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Như vậy, mảnh đất cho mượn mang tên chủ sở hữu là bố bạn. Vậy khi bố bạn mất đi, theo đúng quy định của nhà nước đất sẽ được chia cho các đồng thừa kế như ở trên.

Give a Comment