Đất của ba mẹ đã mất thì con có được quyền sử dụng, mua bán không?

Đất của ba mẹ đã mất thì con có được quyền sử dụng, mua bán không?

Câu hỏi

Ba mẹ tôi  trước khi mất vốn sở hữu một căn hộ chung cư giá rẻ và mảnh đất ở ngoại thành. Vậy theo luật và quyền sử dụng đất thì Trường hợp đất của ba mẹ đã mất thì con có được mua bán trao đổi không ạ? Xin luật sư giải đáp giúp tôi!

Luật sư trả lời

Như thông tin bạn cung cấp, trên quyền sử dụng đất là ba mẹ bạn đứng tên và ba mẹ bạn đã mất từ trước đó. Tuy nhiên, bạn không nói ba mẹ bạn có mấy người con và ông bà nội ngoại của bạn có còn sống không. Bởi lẽ, khi ba mẹ bạn mất nếu không để lại di chúc thì theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì di sản (Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác) ba mẹ bạn để lại sẽ chia theo pháp luật, theo đó bộ luật dân sự 2015 quy định: “Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Như vậy, trong trường hợp này, hàng thừa kế thứ nhất của ba mẹ bạn là: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của ba mẹ bạn và con đẻ, con nuôi của ba mẹ bạn. Do đó, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn các trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhất, ba mẹ bạn chỉ có mình bạn là con(ông bà nội ngoại đã chết trước ba mẹ bạn). Lúc này bạn là người duy nhất tronng hàng thừa kế, theo đó, bạn chỉ cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để nhận di sản mà ba bạn để lại.
Trường hợp thứ hai, ngoài bạn, hàng thừa kế thứ nhất còn những người khác như ông bà nội ngoại, các con đẻ, con nuôi của ba mẹ bạn. Lúc này, bạn cần yêu cầu tất cả những người này làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế để đồng ý cho bạn nhận toàn bộ diện tích đất mà ba mẹ bạn để lại hoặc làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế để mình bạn được hưởng di sản mà bố bạn để lại. Việc khai nhận hay từ chối nhận di sản thừa kế cũng phải được công chứng hoặc chứng thực.
Như vậy, ở cả hai trường hợp trên, bạn và những người đồng thừa kế đều phải thực hiện khai nhận di sản thừa kế của ba mẹ bạn. Sau đó, bạn có thể thỏa thuận  những người đồng thừa kế về việc bạn sẽ nhận toàn bộ mảnh đất này đồng thời bạn sẽ thanh toán giá trị tương ứng với phần tài sản mà các đồng thừa kế được hưởng hoặc không thỏa thuạn được thì bạn cùng các đồng thừa kế cùng đứng tên trên Giấy CNQSDĐ. Thỏa thuận về sự phân chia này phải được lập thành văn bản được công chứng.
Sau khi bạn thực hiện xong việc khai nhận di sản thừa kế thì bạn thực hiện việc sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn hoặc các đồng thừa kế được công nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này và quyền sở hữu tài sản bạn mới có thể thực hiện việc chuyển nhượng hay các giao dịch khác  về quyền sử dụng đất cho người khác.

Give a Comment