Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật!  Tôi có một vấn đề muốn chuyên mục giải đáp giúp tôi như sau:  Cha xứ ở nơi chúng tôi ở,  cha có một mảnh đất trồng cây lâu năm nay muốn sử dụng mảnh đất này làm nhà thờ cho xứ, vậy cho tôi hỏi cha  cần làm thủ tục như thế nào?Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 4 điều 5 luật đất đai 2013 người sử dụng đất cơ sở tôn giáo gồm: “Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo”.

Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Cơ sở tôn giáo khi được nhà nước giao đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đất cơ sở tôn giáo được quy định tại điều 159 luật đất đai 2013.

1.Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.

Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.( khoản 2 điều 181 luật đất đai 2013)

Tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà thờ phải tuân thủ các quy định về luật xây dựng 2014 và các quy định về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang tại nghị định 35/2008/ NĐ – CP. Việc xây dựng nhà thờ theo quy hoạch hoặc phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Xây dựng nhà thờ có giấy phép theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà thờ trong trường hợp này là ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép xây dựng.

Để thực hiện việc xây dựng nhà thờ: Phải bố trí khu đất để xây dựng nhà thờ, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường khi xây dựng nhà thờ được quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD

Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà thờ: Phải làm đơn lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin cấp phép xây dựng nhà thờ, tại đó họ sẽ hướng dẫn cụ thể về thủ tục cần phải làm.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.