Đất đã có thông báo thu hồi có được cấp Giấy chứng nhận?

Đất đã có thông báo thu hồi có được cấp Giấy chứng nhận?

Câu hỏi:

Gia đình tôi có sử dụng một diện tích đất đã từ trước năm 1992. Tôi đã lên hỏi cán bộ địa chính xã thì được trả lời là đất đủ điều kiện làm Sổ. Tuy nhiên mới đây gia đình tôi lại nhận được thông báo thu hồi đối với diện tích đất trên. Tôi muốn hỏi trong trường hợp trên đất của gia đình tôi có thể được cấp Sổ nữa hay không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 có quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong đó có trường hợp sau:

“Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp đất của gia đình bạn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định nhưng đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013

Give a Comment