Đất đã sang tên quyền sử dụng có đòi lại được không?

Đất đã sang tên quyền sử dụng có đòi lại được không?

Câu hỏi

Bà e có 1 đám đất dưỡng lão, ngày trước bà vào trong nam sinh sống bà muốn bán lại cho người khác nhưng bố em không cho sau đó bố mua lại với giá 5 triệu đồng nhưng bố chưa trả tiền từ năm 2000. Sau đó bố em đã đứng tên sở hữu đám đất đó đến năm 2010 bố em mất. Bây giờ bà em có đòi lại đám đất đó vậy nếu xét theo luật thì đám đất đó thuộc quyền sở hữu của ai ạ.

Trả lời tư vấn:

Trong trường hợp của bạn để xác định quyền sử dụng đất thuộc về bà hay bố bạn thì phải xác định thời điểm bố bạn mua là khi nào và có thông qua hợp đồng mua bán/tặng cho hay không. Nếu đất trước đó thuộc quyền sử dụng của bà và sau đó đã thông qua hợp đồng mua bán/tặng cho, bố bạn đã sang tên quyền sử dụng – tức đã chuyển giao quyền. Theo đó, đất được xác định là của bố, bà sẽ không có căn cứ để đòi lại.

Tuy nhiên, nếu thời điểm bố bạn mua nhưng không có hợp đồng và sau đó nếu bố bạn tự ý làm thủ tục sang tên mà không có sự đồng ý của bà thì xác định việc cấp giấy chứng nhận là trái với quy định pháp luât, là một trong những căn cứ để thu hồi lại giấy chứng nhận theo Khoản 2, Điều 106 Luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy, với trường hợp này thì đất vẫn thuộc quyền sử dụng của bà chứ không phải của bố bạn.

 

Give a Comment