Đất đai trong thời kỳ Ly Thân có phải là tài sản chung của vợ chồng không?

Đất đai trong thời kỳ Ly Thân có phải là tài sản chung của vợ chồng không?

Câu hỏi

Gia đình e có sống trên mảnh đất từ hơn 30 năm nay. Đất này ngày trước khi bố mẹ em lấy nhau thì ra khai hoang. Nhưng khoảng từ năm 1987 trở đi thì bố em đã đi lên thái nguyên ở với người phụ nữ khác và đã có với người đó 3 người con trong khi chưa ly hôn vs mẹ em. Từ năm đó trở đi thì 3 mẹ con em sống trên mảnh đất đó, đóng thuế đầy đủ.

Sau khi khai hoang thì mảnh đất đó thuộc vào 83 trường hợp xã cho nhưng huyện không cho và mẹ e đã phải nộp phạt thì mới được sử dụng. 30 năm nay bố em không quan tâm và có trách nhiệm gì với mẹ con em. Đến nay thì em chuẩn bị xây nhà thì bố em về đòi ly hôn mẹ em và chia đất. Vậy luật sư tư vấn cho em mảnh đất đó được chia như thế nào?

Luật sư trả lời:

Luật hôn nhân gia đình quy định về tài sản chung như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản đất đai mà bạn đang đề cập đến là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; trường hợp ly thân thì đây cũng vẫn là tài sản chung bởi việc ly thân không có nghĩa là chấm dứt quan hệ vợ chồng hợp pháp, quan hệ vợ chồng chỉ thực sự chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Ly hôn

2. Vợ hoặc chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là chết

Khi bố, mẹ bạn ly hôn và có tranh chấp về tài sản thì Tòa án sẽ chia đôi cho hai vợ chồng, việc chia đôi có tính đến các nguyên tắc sau:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Mẹ bạn là người có công sức tạo lập và là người có công duy trì tài sản này và hơn nữa trong mối quan hệ này thì bố bạn đang là người có lỗi cho nên khi chia tài sản có thể mẹ bạn sẽ là người được chia nhiều hơn.

Give a Comment