Đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân khi ly hôn có phải chia đôi không?

Đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân khi ly hôn có phải chia đôi không?

Câu hỏi

Năm 2015 tôi kết hôn. Đến năm 2017 bố mẹ tôi mới tặng cho tôi một miếng đất. Chúng tôi đã lập hợp đồng tặng cho có công chứng và sang tên tôi. Đến nay, do cuộc sống vợ chồng không đồng nhất về quan điểm, nhiều lúc xảy ra cãi vã, mâu thuẫn chồng chất. Chồng tôi còn có người phụ nữ bên ngoài. Tôi đã có bằng chứng về việc chồng ngoại tình. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Nếu chồng không ký đơn thì tôi có thể tự mình ly hôn được hay không ? Miếng đất tôi được tặng cho khi ly hôn có phải chia đôi không?

1. Cơ sở pháp lý

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Luật sư trả lời

Thứ nhất, về việc bạn muốn ly hôn nhưng chồng không đồng ý.

Khoản 1 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về việc ly hôn theo yêu cầu của một bên như sau:

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Trong trường hợp chồng bạn không đồng ly hôn, bạn vẫn có thể làm đơn ly hôn theo yêu cầu của một bên. Lúc này, Tòa án sẽ xem xét việc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của chồng bạn ( hành vi ngoại tình đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy ) làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì sẽ giải quyết cho bạn ly hôn. Được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Thứ hai, về mảnh đất mà bạn được bố mẹ tặng cho trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Đồng thời, khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Mảnh đất bạn được nhận tặng riêng từ bố mẹ trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của bạn. Bạn có toàn quyền đối với mảnh đất này, khi ly hôn bạn không phải chia đôi cho chồng bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Give a Comment