Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ?

Câu hỏi:

Kính gửi công ty Luật VinaBiz, nhà tôi có mảnh đất rộng 200m2 do khai hoang từ năm 1998 ở Bắc Giang. Từ năm 1998 đến giờ nhà tôi vẫn sinh sống trên mảnh đất đó mà không tranh chấp với bất kì ai. Xin hỏi quý công ty, nhà tôi có được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất khai hoang này không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi những thắc mắc đến công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối với diện tích đất khai hoang của nhà bạn có thể được xem xét để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 101 Luật đất đai 2013 có quy định về việc c ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, gia đình bạn có khai hoang được một mảnh đất từ năm 1998 và gia đình bạn sử dụng đất ổn định từ thời gian đó đến giờ không có tranh chấp với ai nên gia đình bạn có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101 Luật đất đai 2013.

Thứ hai, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành các công việc sau:

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

– Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

– Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

Căn cứ pháp lý:

Điều 101 Luật đất đai 2013;

Điều 70 Nghị định 01/2017/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

Give a Comment