Đất mua năm 1991 bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Đất mua năm 1991 bằng giấy viết tay có được cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi

Thưa luật sư, hiện nay gia đình tôi có 1 miếng đất  cùng một căn hộ chung cư giá rẻ tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Đất mua năm 1991 bằng giấy viết tay. Năm 1993 bố tôi có làm thủ tục xin cấp bìa nhưng sau đó gia đình có việc nên ông quên làm tiếp. Giờ ông yếu rồi thì vợ chồng tôi có hỏi bìa thì ông không nhớ vì ông nhiều tuổi rồi. Chỉ thấy ông đưa các giấy tờ mua bán. Nộp thuế và xin làm nhà bằng photo. Thấy nói là bản gốc đã nộp lên phường. Chúng tôi có lên hỏi phường nhưng vì quá lâu từ năm 1993 nên không thấy. Xin hỏi bây giờ bọn tôi phải làm các thủ tục gì. Xin luật sư tư vấn giùm ạ. Tôi xin cảm ơn!

Luật sư trả lời

1. Về căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Quy định về việc cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có bản viết tay
Theo những thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bạn có 1 miếng đất tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và đây là đất mua năm 1991 bằng giấy viết tay. Các giấy tờ mua bán, nộp thuế và xin làm nhà bằng photo còn bản gốc đã nộp lên phường nhưng vì quá lâu từ năm 1993 nên giờ phường không tìm thấy. Chúng tôi đã nghiên cứu đối với trường hợp của bạn thì bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, vấn đề này được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

…d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;…”

Như vây, căn cứ vào quy định trên và thông tin bạn cung cấp nếu gia đình bạn sử dụng ổn định không có tranh chấp và được Ủy ban nhân dân xã xác nhận đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2. Về các thành phần hồ sơ cần có
Thứ nhất, là đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thứ hai, một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

Thứ ba, một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

Thứ tư, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2.3.Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
Đối với trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất được quy định tại Điều 70.Về thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Đối với nơi nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì nếu mảnh đất gia đình bạn đang sử dụng không có tranh chấp và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đã sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 thì đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất để nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

4 Comments

  1. Mạnh Nguyễn Tiên 11/01/2019
    • Đoàn Tiến Cường 26/02/2019
  2. Thai Nguyên 24/03/2019
  3. Tuấn 06/06/2019

Give a Comment