Đất mua vượt hạn mức có được cấp sổ đỏ không?

Đất mua vượt hạn mức có được cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi:

Tôi có mua 3ha đất trồng cây hàng năm ở Huyện Thạch Thất (Hà Nội) từ năm 1990 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bây giờ nhà tôi đang làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, xin hỏi luật sư liệu nhà tôi có thể được công nhận toàn bộ diện tích này không?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Điều 2 Quyết định 20/2017/QĐ – UBND quy định như sau:

“Điều 2. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tự khai hoang

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức không quá 02 héc ta.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất để trồng cây lâu năm, trồng rừng sản xuất, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức không quá 05 héc ta.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vượt hạn mức quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì hộ gia đình, cá nhân phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích vượt hạn mức”.

Theo quy định trên hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm ở Hà Nội là 2ha mà nhà bạn đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3ha từ năm 1990. Do đó, trong trường hợp này nhà bạn chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2ha, còn 1ha còn lại sẽ chuyển sang thuê đất.

Căn cứ pháp lý:

Điều 2 Quyết định 20/2017/QĐ – UBND ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố hà nội.

Give a Comment