Đất trồng cây lâu năm có chuyển sang đất chăn nuôi được không?

Đất trồng cây lâu năm có chuyển sang đất chăn nuôi được không?

Câu hỏi

Nhà em có vài hec ta đất trồng cây lâu năm và nhà em trồng được 25 năm nay, đất không đóng thuế. Bây giờ nhà em không muốn trong cây nữa, em chuyển qua đất chăn nuôi được không ạ. Có phải xin cấp giấy phép gì không. Nơi em ở thuộc miền núi

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại điều 57_ Luật đất đai 2013 quy định về “Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, chỉ trong những trường hợp nêu trên, khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn phải thực hiện xin chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý. Và chỉ trong những trường hợp này thì khi chuyển mục đích sử dụng đất mới phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với trường hợp của bạn, gia đình bạn dự định việc chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác (điểm h, khoản 1, điều 10 Luật đất đai) cụ thể là đất chăn nuôi, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia xúc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng không làm thay đổi tính chất của loại đất nông nghiệp đó thì trường hợp của gia đình bạn không thuộc các trường hợp phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, khi chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bạn không cần thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. .

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước:

Đối với trường hợp mà bạn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng kho và nhà để chứa nông sản… mà làm thay đổi tính chất của đất ( ví dụ: xây dựng nhà kho kiên cố bằng bê tông trên đất) thì bạn phải thực hiện việc xin chuyển mục đích sử dụng đất, do thuộc trường hợp: Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Theo đó, phải thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật:

– Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận, huyện nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ( Tham khảo quy định tại điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

– Nghĩa vụ tài chính mà bạn phải thực hiện được quy định tại khoản 2 điều 5_Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn trình bày đất của gia đình bạn là đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Vậy nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn phải căn cứ vào Bảng giá về giá đất các loại tại địa phương ( xem Quyết định của UBND về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn).

Công thức:

[ Nghĩa vụ tài chính = ( giá đất ở – giá loại đất nông nghiệp chuyển đổi) x Diện tích đất chuyển đổi – Tiền sử dụng đất được giảm ( nếu có) ]

Gia đình bạn ở tỉnh miền núi thì bạn nên xem mình có thuộc vào các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất ( theo điều 11_ Nghị định 45) hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo điều 12_ Nghị định 45/2014/NĐ-CP hay không để tính ra số tiền mình phải nộp. Trường hợp được giảm như sau:

– Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 45/ 2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

– Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Give a Comment