Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật hiện hành

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của luật hiện hành

Câu hỏi:  Luật sư có thể cho tôi biết các trường hợp nào được đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất không ạ? Cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261. Luật sư tư vấn các trường hợp được đấu giá và không được đấu giá quyền sử dụng đất  theo quy định của pháp luật như sau:

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013.

1. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất.

    Theo quy định của Luật đất đai 2013, khi đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

 • Thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.
 • Đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

     Như vậy, đấu giá quyền sử dụng đất được coi là thành công nếu như nó tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

    Theo quy định của Luật đất đai 2013, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng thủy hải sản, làm muối.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
 • Giao đất cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tóm lại, nếu thuộc một trong các trường hợp trên sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai.

3. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất.

   Theo quy định của Luật đất đai 2013, các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

 • Đất do nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 • Đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.
 • Đất ở giao cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền,
 • Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở.

    Như vậy, những trường hợp trên được nhà nước giao đất mà không cần phải đấu giá quyền sử dụng đất.

     Bài viết liên quan:

    Trên đây là nội dung tư vấn của AskLaw đối với các trường hợp được đấu giá và không được đấu giá quyền sử dụng đất . Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

Give a Comment