Di chúc miệng có được coi là hợp pháp?

Di chúc miệng có được coi là hợp pháp?

Cho tôi hỏi: Bố tôi trước khi mất có dặn dò lại việc chia tài sản cho các con trước mặt nhiều người hàng xóm. Xin cho biết việc di chúc bằng lời như thế có được coi là hợp pháp không?Mong chuyên mục tư vấn giúp tôi.Xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 thì di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, nếu bố bạn dặn dò lại việc chia tài sản cho các con trước mặt nhiều người hàng xóm trong lúc còn minh mẫn, sáng suốt và ngay sau đó những người làm chứng đã ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và đưa đi công chứng hoặc chứng thực trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày mẹ bạn dặn dò lại việc chia di sản cho các con thì việc dặn dò đó được coi là hợp pháp.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment