Di sản thừa kế được chia như thế nào theo pháp Luật ?

Di sản thừa kế được chia như thế nào theo pháp Luật ?

Câu hỏi

Ông nội em mất có để lại 4 mảnh đất có diện tích khoảng 100m2 và hai căn nhà (một căn nhà hai tầng, một căn nhà 4 tầng) khi mất ông không để lại di chúc. Ông nội em có 3 người con, 2 người con trai, 1 người con gái, hiện tại bà nội em vẫn còn sống. Số tài sản trên sẽ được chia như thế nào? Bố em là người trước kia ông còn sống là người chăm sóc, ông ở với bố em như vậy bố em có được hưởng phần nhiều hơn không?

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Luật sư tư vấn:

Các trường hợp như sau đây sẽ được thừa kế theo pháp Luật, căn cứ theo điều 650, Bộ Luật dân sự 2015:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp thừa kế theo pháp Luật thì di sản thừa kế sẽ được chia theo các hàng thừa kế theo quy định điều 651, Bộ Luật dân sự 2015:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo quy định trên thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Trong trường hợp của bạn, ông bạn mất để lại khối tài sản cho thân nhân, theo quy định thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.

Vậy: Số di sản trên sẽ được chia đều có những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, trong trường hợp của bạn thì: Bà nội và các con thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Bốn mảnh đất và 2 căn nhà trên sẽ được chia thành 4 phần như sau chia đều cho Bà nội và 3 người con.

Việc ông nội ở với bố bạn thì sẽ không được xét trường hợp ưu tiên để hưởng phần di sản nhiều hơn. Nên vẫn sẽ được chia bằng nhau.

Give a Comment