Đi uống coffee bị mất xe máy có được bồi thường?

Đi uống coffee bị mất xe máy có được bồi thường?

Câu hỏi

Bạn tôi và tôi có đi uống cà phê tại một quán cũng khá lớn. Có tầng trệt và lầu 1. Khi tới quán thì tôi để xe ở dưới tầng trệt và đi lên lầu uống Cafe. Khoảng 10p sau tôi đi xuống thì phát hiện bị mất xe. Khi đó tôi báo cho chủ quán thì chủ quan bảo tôi báo công an. Khi lên gặp công an thì công an bảo tôi tự thương lượng với chủ quán và bảo tôi về nhà đợi tin. Sau khi về nói chuyện với chủ quán thì người ta bảo khách tới uống thì tự bảo quản xe, họ không chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng khi tôi gửi xe thì không nhân viên nào báo cho tôi về việc tự bảo quản xe hết. Ttrường hợp này tôi phải làm như thế nào. Và bên chủ quán họ có trách nhiệm bồi thường cho tôi hay không.

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Về nguyên tắc, trách nhiệm bồi thường tài sản chỉ phát sinh trong trường hợp có hợp đồng và một số trường hợp ngoài hợp đồng (do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản… của cá nhân, tổ chức gây thiệt hại) mà pháp luật quy định cụ thể. Trong trường hợp này, cần phải xác định rõ giữa bạn và chủ quán có phát sinh quan hệ giao dịch hay không cụ thể ở đây là có xác lập “hợp đồng gửi giữ tài sản” giữa bạn và chủ quán hay không.

Tại Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Về hình thức xác lập thì hiện nay có 3 hình thức xác lập hợp đồng là hợp đồng xác lập bằng lời nói, hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng xác lập bằng hành vi thực tế.

Như vậy để xem xét giữa bạn và chủ quán có hình thành quan hệ hợp đồng gửi giữ tài sản hay không thì cần xem xét khi bạn gửi xe ở tầng trệt thì nhân viên giữ xe có ghi số và đưa vé gửi xe cho bạn không, hay giữa bạn và nhân viên giữ xe có sự thỏa thuận với nhau về việc trông giữ xe hay không.
– Theo đó, nếu bạn có vé gửi xe thì đây sẽ là bằng chứng để chỉ ra rằng giữa bạn và qua đó xác lập quan hệ gửi giữ xe. Khi đó, theo quy định hiện hành, bạn có quyền yêu cầu chủ quán bồi thường thiệt hại do làm mất xe của bạn, trường hợp chủ quán không thực hiện thì bạn có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết.
Điều 556 và Điều 557 BLDS 2015 quy định về quyền của bên gửi tài sản và nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:
“Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.
2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.”

– Trong trường hợp giữa bạn và nhân viên giữ xe không có sự thỏa thuận hoặc sự thỏa thuận chỉ là lời nói hoặc hành vi thì việc chứng minh giữa bạn và quán đã xác lập quan hệ gửi giữ là rất khó khi mà chủ quán đã chối bỏ trách nhiệm. Do vậy, trong trường hợp này, việc bạn có được chủ quán bồi thường hay không còn phụ thuộc vào việc chứng minh của bạn về việc xác lập quan hệ gửi giữ xe với quán. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc chứng minh này là rất khó và đem lại hiệu quả không cao, vì vậy, chúng tôi tư vấn cho bạn nên nói chuyện lại với chủ quán và yêu cầu họ hỗ trợ bạn một phần, khi đó, để giữ uy tín của cửa hàng chủ quán có thể chấp nhận. Còn nếu khởi kiện thì phần thắng sẽ không cao.
Thực tế những trường hợp như bạn xảy ra ngày càng nhiều, do vậy, chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn rằng nên có tinh thần tự bảo quản tài sản của mình khi gửi xe tại các nhà hàng, quán xá, hay như khi gửi nên yêu cầu nhân viên đưa vé và hỏi rõ trách nhiệm của quán, nhà hàng trong việc trông giữ tài sản và khi tài sản bị mất sẽ xử lí ra sao.

Give a Comment