Địa điểm sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Địa điểm sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Câu hỏi:

Tôi ở Gia Lai nhưng tôi lại mua đất ở Đắc Lắc, do vị trí địa lý xa xôi nên tôi muốn làm thủ tục sang tên trên sổ đỏ ở địa phương mình cư trú có được không?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”.

Theo thông tin của bạn, bạn có nhận chuyển nhượng quyên sử dụng đất ở Đắc Lắc nhưng bạn lại ở Gia Lai nên trong trường hợp này bạn phải làm thủ tục sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Văn phòng đăng ký đất đai thuộc huyện nơi có đất ở tỉnh Đắc Lắc chứ bạn không đem về địa phương của bạn để thực hiện thủ tục sang tên được.

Căn cứ pháp lý:

Điều 188 Luật đất đai 2013.

Give a Comment