Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Số điện thoại đường dây nóng chống hàng giả

Bộ Y tế đã công bố đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế ở số Điện thoại 01696.389.389; số Fax 04.62732266 và địa chỉ Email byt389@moh.gov.vn.

Ngày 20/4, Bộ Y tế đã có công văn số 2214/BYT-KH-TC về việc công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế.

Theo đó, thực hiện Công văn số 14/BCĐ389-VPTT ngày 29/5/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chế độ thông tin báo cáo và Công văn số 62/VPTT-TH ngày 6/4/2016 về việc báo cáo kết quả hoạt động của đường dây nóng, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế đã công bố đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân biết, tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực Bộ Y tế quản lý. Cụ thể, số điện thoại: 01696.389.389; Email: byt389@moh.gov.vn; số Fax: 04.62732266.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>