Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Hà Nội

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến ngành y tế Thủ đô.

Theo đó, 3 số đường dây nóng này tiếp nhận những nội dung phản ánh khác nhau về chất lượng dịch vụ y tế.

  • Số máy 04.39985765 tiếp nhận thông tin phản ánh chung về các lĩnh vực của ngành y tế
  • Số máy 04. 37343622 giải thích các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Y tế Hà Nội
  • Số máy 04.39902390 tiếp nhận phản ánh của người dân về hoạt động của bộ phận một cửa.

Thông qua hoạt động của đường dây nóng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội mong nhận được những ý kiến phản ánh về tinh thần, thái độ của cán bộ thực thi công vụ để kịp thời biểu dương khen thưởng các cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cũng như xử lý các cán bộ gây khó khăn, yêu sách với người dân trong giải quyết công việc.

Mục đích nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, vì người dân.

Đồng thời, về phía tổ chức, cá nhân người hành nghề cũng phải hoạt động đúng quy định của pháp luật khi được Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>