Diện tích đất thuộc hai xã khác nhau cấp mấy sổ đỏ?

Diện tích đất thuộc hai xã khác nhau cấp mấy sổ đỏ?

Câu hỏi:

Tôi hiện nay đang sử hơn 2000m2 đất vẫn chưa được cấp Sổ. Diện tích đất này nằm trong cùng một huyện nhưng lại nằm ở 2 xã khác nhau. Tôi muốn hỏi nếu tôi làm thủ tục cấp Sổ thì sẽ cấp 1 Sổ hay nhiều Sổ?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trường hợp sử dụng dất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của một cơ quan như sau:

“Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của một cơ quan thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã”

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của bạn là sử dụng đất thuộc 2 xã khác nhau nhưng thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân thì chỉ thuộc một cơ quan là Ủy ban nhân dân cấp huyện do đó trong trường hợp này thì bạn chỉ cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã.

Căn cứ pháp lý

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai .

Give a Comment