Điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trồng cây hàng năm

Điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trồng cây hàng năm

Câu hỏi: Tôi đang sở hữu một mảnh đất do ông bà để lại rộng 1020m2 đã có sổ đỏ. Đất này là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trên đất không có nhà hay công trình xây dựng nào khác. Gần đây tôi nghe bà con trong xóm nói với nhau rằng khu nơi tôi có đất sắp được nhà nước quy hoạch làm dự án và phải thu hồi đất. Tôi muốn hỏi điều kiện  đền bù thu hồi đất như thế nào? Gia đinh tôi có được đền bù đất không?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về vấn đề điều kiện bồi thường thu hồi đất trồng cây hàng năm theo quy định của pháp luật như sau:

– Căn cứ pháp lý:

+ Luật đất đai 2013

+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật đất đai

+ Nghị định 47/2014/NĐ-CP  bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

1. Điều kiện bồi thường thu hồi đất:

     Khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và các chi phí khác đầu tư vào đất.

     Điều kiện bồi thường thu hồi đất được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật đất đai 2013. Trong đó, để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất phải đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau:

      -Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     – Nếu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

     – Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

     Như vậy, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, do mảnh đất của bạn đã được cấp sổ đỏ ( tức giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nên có thể bạn sẽ được bồi thường thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

2. Mức bồi thường với đất nông nghiệp

     Theo quy định của pháp luật, khi thu hồi đất nhà nước sẽ bồi thường cho cá nhân, hộ gia đình về đất và chi phí đầu tư vào đất. Tại Khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

     Đối với bồi thường cho đất nông nghiệp

     Theo quy định trên thì khoản bồi thường thu hồi đất nông nghiệp đối với cá nhân và hộ gia đình sẽ dựa trên hạn mức giá đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật đất đai năm 2013. Tại Điều 129, quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.”

     Như vậy, diện tích 1020m2 đất của bạn nằm trong hạn mức giao đất theo quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp mảnh đất trên bị thu hồi và có đền bù thì giá trị được đền bù sẽ tính trên toàn bộ phần diện tích là 1020m2.  Ngoài ra, do mảnh đất được nhà nước thu hồi đất nên theo nguyên tắc sẽ được đền bù lại bằng một mảnh đất khác tương đương, trường hợp không có quỹ đất để bồi thường thì sẽ bồi thường bằng tiền mặt. 

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện bồi thường thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment