Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

      Câu hỏi: Cho e hỏi e có 1 mảnh đất trước có canh tác làm lúa. Về sau triều cường lên ngập mặn không canh tác được nữa e muốn chuyển thành đất ở được không?

     Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

1.Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

    Hộ gia đình, cá nhân phải được sự cho phép của nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

     Trong đó, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 57. Do đó, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất  ở thì bạn phải được sự cấp phép của nhà nước.

2.Căn cứ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

     Để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào :

     –  Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

     –  Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong mục đích sử dụng đất.

     Như vậy, để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, phần đất cần chuyển phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong mục đích sử dụng đất phải được cho là thực sự phù hợp. Nếu đáp ứng được 2 căn cứ trên, UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép gia hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

     Tóm lại, bạn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nhưng phải được sự cho phép của UBND huyện. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất để cho phép. Sau khi được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bạn mới có thể tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

 

 

Give a Comment