Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Điều kiện để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luât, tôi muốn chuyên mục giả đáp cho tôi một vấn đề: Gia đình tôi mua căn nhà 30 m2 và mảnh đất nhỏ với tổng diện tích khoảng 80 m2 từ năm 2000 tại Tp. Vinh , trong giấy chuyển nhựợng có ghi 80m2, gia đình tôi đã kê khai 80m2 và nộp thuế đầy đủ từ năm 2001 đến 2016 theo mức quy định, Năm 2009 sau khi tôi tạo sân và tường rào xung quanh nhà gia đình tôi mời công ty TNHH địa chính về đo đạc thì tổng diện tích cả nhà, sân là 160m2,năm 2012 gia đình tôi làm bản kê khai nộp thuế sử dụng đất là 160m2 nhưng đến nay chưa thấy cơ quan thuế thu bổ sung số đất chênh lệch so với tờ kê khai ban đầu( năm 2000 là 80m2) mà vẫn chỉ thu thuế của 80m2 như cũ. Hiện nay gia đình tôi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , mong chuyên mục cho tôi biết phải thực hiện các khoản thuế như thế nào đối với Nhà nước, cách tính cụ thể như thế nào, số tiền là bao nhiêu để gia đình tôi thực hiện. Gia đình tôi xin trân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

-Theo thông tin bạn cung cấp thời điểm có giấy chuyển nhượng là 80m2, gia đình bạn vẫn tiến hành đóng thuế từ năm 2001 đến năm 2016. Tuy nhiên, thời điểm 2009 sau khi tôn tạo sân và tường rào xung quanh thì tổng diện tích lên 180m2. Vậy phần chênh lệch trên có nguồn gốc từ đâu?

+Trường hợp, phần chênh lệch do gia đình bạn khai hoang lên và có xác nhận của Uỷ ban xã về việc không có tranh chấp thì gia đình bạn có thể làm đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ 180m2 đất(trong đó bao gồm 80m2 đất chênh lệch so với diện tích trên giấy chuyển nhượng). Cụ thể, khoản 1, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số Điều luật đất đai.

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau và nộp cho phòng đăng ký đất đai để hoàn tất thủ tục:

+Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

+Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+Giấy tời xác nhận đối với phần diên tích đất chênh lệch;

+CMTND và các giấy tờ tùy thân khác.

Thời điểm, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận gia đình bạn sẽ tiến hành hoàn tất việc kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ còn thiếu. Trường hợp, thời điểm mua gia đình bạn chưa hoàn tất việc nộp lệ phí trước bạ cho nhà nước thì tiến hành nộp bổ sung sau đó nộp kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên

Đối với tiền sử dụng đất, sau khi được cấp giấy chứng nhận gia đình tiến hành nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP:

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+Trường hợp, phần chênh lệch so với giấy tờ chuyển nhượng là do lấn chiếm của các hộ gia đình khác. Khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xảy ra tranh chấp thì gia đình bạn buộc phải trả lại phần lấn chiếm đó. Do đó, gia đình bạn sẽ chỉ được làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 60m2 đất thể hiện trong giấy chuyển nhượng.

Trên đây là nội dung giải đáp của chúng tôi, việc đưa ra nội dung nêu trên chúng tôi căn cứ vào quy định của pháp luật và thông tin mà người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra để cho các cá nhân, tổ chức tham khảo. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục hỏi đáp pháp luật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>