Điều kiện để kết hôn với người công tác trong ngành công an?

Điều kiện để kết hôn với người công tác trong ngành công an?

Câu hỏi

Em có yêu 1 anh công an và muốn kết hôn, nhưng lại điều tra 3 đời. Nhà e thì lý lịch đều có công với cách mạng. Nhưng mẹ e trước lấy chồng cũng làm công an không may bị mất, sau đó mẹ e k lấy chồng mà đi kiếm thì là có e bây giờ. Nhưng trong giấy khai sinh và giấy tờ cũ lại mang tên chồng đã mất của mẹ. Vậy cho e hỏi nếu e muốn lấy chồng công an thì có được hay không ạ?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, để bạn được kết hôn với công an thì phải đảm bảo điều kiện chung để đăng ký kết hôn:

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình (không thuộc trường hợp dưới đây)

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Thứ hai, điều kiện để kết hôn đặc thù của ngành công an là gia đình bạn tính 3 đời từ ông nội của bạn không thuộc các trường hợp sau:

– Gia đình có người làm tay sai cho chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền.

– Bố mẹ hoặc bản thân đang chấp hành hình phạt tù hoặc tiền án theo quy định của pháp luật

– Gia đình hoặc bản thân theo Cơ đốc, Đạo thiên chúa…

– Có bản thân hoặc gia đình là người dân tộc Hoa)

– Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam

Theo như thông tin bạn cung cấp thì lý lịch gia đình đều có công với cách mạng. Mà hơn nữa mẹ chị lại lấy chồng là công an nên bạn có thể được kết hôn với công an.

Về mặt thủ tục:

– Người yêu bạn sẽ làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

– Sau đó người đó sẽ làm đơn xin kết hôn (2 bản: 1 bản gửi thủ trưởng đơn vị, 1 bản gửi phòng tổ chức cán bộ)

– Bạn sẽ làm đơn kể kê khai lý lịch trong phạm vi 03 đời của bạn (ông, bà, anh, chị, em ruột, cha, mẹ)

– Phòng tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh bạn và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc.

– Thời gian tiến hành thẩm định, xác minh lý lịch nói trên khoảng 2 đến 4 tháng.

– Sau khi thẩm định lý lịch, phòng tổ chức cán bộ ra quyết định cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý cho bạn và bạn trai của bạn thì phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ ấy công tác.

Give a Comment