Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu như thế nào?

Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng lương hưu như thế nào?

Cho tôi hỏi: Tôi tên là Nguyễn Thị M, sinh tháng 10 năm 1967 .Tôi có đi làm công nhân cho công ty may ở TP.HCM.  Tính đến tháng 9/2016 thời gian tham gia BHXH của tôi được 26 năm trong đó có 16 năm làm công nhân may. Nay tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì mức hưởng lương hưu hàng tháng của tôi còn được tính là bao nhiêu? Và nếu để đến năm 2017 nghỉ thì tôi có bị trừ % nào trước tuổi không? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, tính đến thời điểm 9/2016 thì chị chưa đủ 48 tuổi. Nếu chị nghỉ hưu vào thời điểm 9/2016 chị cần phải suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức lương hàng tháng như sau:

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

Cụ thể với trường hợp của bạn, mức hưởng như sau:

+ 15 năm đầu: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

+ 11 năm tiếp theo: 33% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng bạn được 78% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, mức tối đa được nhận bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nên chị được hưởng là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do bạn thiếu 1 tuổi 2 tháng nên bạn bị trừ 2%. Tổng bạn được nhận là 73% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn có 1 năm đóng bảo hiểm cao hơn số năm tương ứng hưởng tỷ lệ lương hưu 75% nên ngoài lương hưu hàng tháng chị dược nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần. Mỗi năm cao hơn được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, bạn nghỉ vào 2017.

Nếu năm 2017 bạn nghỉ hưu khi đủ 50 tuổi thì bạn không bị trừ tỷ lệ phần trăm bởi bạn thuộc đối tượng có từ đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mức hưởng lương hưu tính tương tự như trên.

Nếu bạn nghỉ trước tháng 12/2017, bạn cần có điều kiện suy giảm từ 61% khả năng lao động trở lên. Tại thời điểm bạn xin nghỉ hưu trước tuổi, nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

 

Give a Comment