Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Điều kiện để thành lập một tổ chức kinh tế tai Việt nam như thế nào?

Cho tôi hỏi, hiện tại tôi có một người bạn muốn thành lập một tổ chức kinh tế tại Việt Nam, vậy cần có những điều kiện gì để thành lập được tại Việt Nam?  Mong chuyên mục giải đáp vấn đề của tôi, xin cảm ơn!

Chào bạn, theo như vấn đề bạn đưa ra chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề của bạn như sau:

Đầu tiên,kinh doanh không thuộc những ngành nghề cấm đầu tư, và có năng lực để thực hiện dự án.
Hơn nữa , theo Điều 22 Luật Đầu tư 2014 thì:
“1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng.
3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:
a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
Như vậy, để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, trước hết người bạn của bạn cần phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư , và cần phải tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.
Trên đây là điểu kiện để thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam, chúc bạn thành công, xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của