Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Câu hỏi

Cho em hỏi em được công ty đóng BHXH từ tháng 8/2012 đến tháng 10/2013 công ty ngừng đóng BHXH cho em và chưa chốt sổ BHXH cho em và HĐLĐ chuyển qua HĐ thời vụ và HĐ này sắp hết hạn nếu bây giờ em đăng kí hưởng trợ cấp BHTN được không ạ?

Luật sư trả lời

Căn cứ vào Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Give a Comment