Điều kiện gì để công ty được mua hóa đơn VAT

Điều kiện gì để công ty được mua hóa đơn VAT

Câu hỏi

Công ty tôi thành lập từ tháng 03 năm 2014. Xin hỏi Luật sư Công ty Tôi cần điều kiện gì để được đăng ký mua hóa đơn VAT? Thủ tục đăng ký mua hóa đơn VAT

Trả lời:

Theo quy đinh mới của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật sửa đổi bổ sung Luật thuê giá trị gia tăng năm 2013, doanh nghiệp mới thành lập (bắt đầu từ 01/01/2014) nếu muốn đăng ký mua hóa đơn VAT (tức áp dụng phương pháp khấu trừ thuế) thì phải thuộc trong các trường hợp:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

– Doanh nghiệp không thuộc trong các trường hợp trên thì phải sau 02 năm kể từ ngày thành lập doanh nghiệp (là thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế, Theo điểm b, khoản 4 Điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ) nếu muốn đăng ký mua hóa đơn VAT cần phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

+ Nếu doanh thu hàng không đạt 1 tỷ đồng nhưng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014 đã được cơ quan thuế hướng dẫn bằng văn bản, hoặc doanh nghiệp có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Chỉ có doanh nghiệp thực hiện phương pháp khấu trừ mới được sử dụng hóa đơn GTGT

Theo Nghị định 04/2014 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ được tự in, đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng; doanh nghiệp khai thuế theo phương pháp trực tiếp phải sử dụng hóa đơn bán hàng do Tổng cục Thuế cung cấp.

Như vậy, các doanh nghiệp đáp ứng được những điều kiện nêu trên tiếp tục được sử dụng hóa đơn GTGT đã đặt in, tự in. Việc sử dụng hóa đơn của tất cả doanh nghiệp còn lại (trong đó có cả doanh nghiệp thành lập sau ngày 28/2/2014) vẫn phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Give a Comment