Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản và mức hưởng đối với lao động nữ sinh con

Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản và mức hưởng đối với lao động nữ sinh con

Câu hỏi: Chào luật sư, cho em hỏi điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản là gì ạ? Và mức hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ sinh con là gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản và mức hưởng đối với lao động nữ sinh con theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội bắt buộc
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định của pháp luật

     Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con; (…)

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ tha sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

     Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 6 tháng trong khoàng thời gian 12 tháng ngay trước khi sinh. Hoặc trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 12 tháng, và khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì bạn chỉ cần phải đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 3 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con thì bạn đã có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản.

     Trong trường hợp bạn đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện trên.

      Thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

  • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

2. Mức hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ sinh con

2.1. Thời gian hưởng bảo hiểm thai sản

     Điều 34 Luật BHXH quy định về thời gian lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản là tối đa 6 tháng, trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa là 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi thì tính từ con thứ 2 trở đi, với mỗi con, người mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng.

2.2. Mức hưởng bảo hiểm thai sản 

– Trợ cấp hàng tháng:

      Theo khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng một tháng đối với lao động nữ nghỉ sinh con là 100% mức bình quân tiền lương 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

– Trợ cấp 1 lần: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014

      Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp lao sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được nhận trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

      Như vậy, lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản bằng 6 tháng mức bình quân tiền lương 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cộng trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

    Bài viết liên quan: 

       Chế độ thai sản với lao động nam có vợ sinh con

      Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện hưởng và thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment