Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Trên đường đi làm về, tôi bị tai nạn giao thông, khi giám định thì tôi bị suy giảm 20% khả năng lao động. Tôi đã tham gia bảo hiểm ở công ty được 5 năm , mức lương hiện nay của tôi là 8 triệu đồng. Vậy tôi được hưởng trợ cấp là bao nhiêu?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015
  • Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

     Theo quy định tại Điều 45 Luật an toàn vệ sinh lao động thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi đáp ứng được hai điều kiện sau:

– Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh;
  • Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của NSDLĐ hoặc người được NSDLĐ ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;
  • Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

– Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn

    Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn bị tai nạn trên đường đi làm về nên theo quy định trên thì tai nạn của bạn sẽ được coi là tai nạn lao động và mức suy giảm khả năng lao động của bạn là 20% nên bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp tai nạn lao động.

2. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động

     Bạn bị suy giảm khả năng lao động là 20% nên theo quy định tại Điều 48 Luật an toàn vệ sinh lao động thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần.

     Mức trợ cấp một lần bao gồm trợ cấp tính theo mức độ suy giảm khả năng lao động và trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

– Trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

Trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

     Mức lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 đồng và bạn đã đóng bảo hiểm được 5 năm với mức lương là 8 triệu đồng nên mức trợ cấp một lần của bạn được tính bằng:

     (5 + 15*0,5) *1.390.000 + (0,5 + 0,3*4) * 8 triệu = 30 triệu 975 nghìn đồng.

     Ngoài ra theo quy định tại Điều 48 của Luật an toàn vệ sinh lao động bạn còn được các quyền lợi khác do bên người sử dụng lao động chi trả cho bạn.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment