Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Tôi làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được hơn 4 năm, từ năm 2015 đến nay. Hiện nay, tôi nghỉ việc ở công ty thì tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Tôi được nhận trợ cấp thất nghiệp máy tháng?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật việc làm năm 2013
  • Nghị đinh 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Đã đóng bảo hiểm đủ tối thiểu 12 tháng trong thời hạn 24 tháng trước khi nghỉ việc đối với người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và không xác định thời hạn hoặc tối thiểu 12 tháng trong thời hạn 36 tháng trước khi nghỉ việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc xác định.

– Không thuộc trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, và trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm (nộp trong thời hạn 3 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động)

– Chưa tìm đc việc làm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; trừ trường hợp: người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn 12 tháng trở lên, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc bị áp dụng biện phấp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người lao động ra nước ngoài định cư, đi lao động theo hợp đồng hoặc người la động chết.

     Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục được hơn 4 năm, từ năm 2015 đến nay nên khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên, đặc biệt là bạn không chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013 thì bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nhưng trợ cấp thất nghiệp mà bạn được hưởng sẽ không được quá 5 lần mức lương cơ sở nếu bạn làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng nếu bạn làm việc tại công ty tư nhân.

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy đinh tại khoản 2 Điều 50 Luật việc làm như sau:

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

     Do đó, bạn đã đóng bảo hiểm được hơn 4 năm thì bạn sẽ được hưởng 4 tháng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 4 năm bạn đóng bảo hiểm, còn những tháng lẻ sẽ được bảo lưu vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được tính trợ cấp thất nghiệp cho lần sau.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment