Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường

Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường

Câu hỏi:

Nhà thầu B trúng thầu công trình A bên em làm Chủ đầu tư, đã ký thương thảo hợp đồng và chỉ huy trưởng nhà thầu B là Ông Trần Văn C là chỉ huy trưởng công trình A như hồ sơ dự thầu mà Nhà thầu B đã tham dự thầu. Cùng lúc em phát hiện ra Ông Trần Văn C cũng đang làm chỉ huy truong công trình khác. Luật sư cho em hỏi vậy có đúng hay không. Chỉ huy trưởng có cùng lúc tham gia chỉ huy được nhiều công trình hay không. Em cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật xây dựng của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 157 Luật xây dựng 2014 quy định về điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình như sau: “Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.”

Điều 53 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường như sau:

“1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống;

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV cùng loại.”

Như vậy, hiện tại pháp luật xây dựng theo Luật xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng 2014 không có quy định nào về việc một người có thể hoặc không thể đứng chỉ huy trưởng nhiều gói thầu trong 01 công trình hoặc nhiều công trình khác nhau, mà vấn đề này được quy định trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng giữa Chủ đầu tư với nhà thầu. Tuy nhiên cần lưu ý yêu cầu năng lực của Chỉ huy trưởng phải phù hợp với tiêu chí quy định của từng gói thầu.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo khi