Câu hỏi:

Tôi là hiệu trưởng 1 trường trung học cơ sở năm nay 57 tuổi 33 năm trong nghề, vừa qua có lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại số phiếu của tôi không đạt 50% (5 năm qua tôi đều đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và là Đảng viên xuất sắc, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Hỏi luật sư Tôi có được bổ nhiệm lại hiệu trưởng hay không? Nếu không thì xử lý như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT quy định hiệu trưởng trường trung học cơ sở như sau:

“Điều 18. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

1. Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường trung học.

2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Về trình độ đào tạo và thời gian công tác: phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học, đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học và đã dạy học ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó;

b) Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

3. Thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học:

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường.

4. Người có thẩm quyền bổ nhiệm thì có quyền bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học.”

Theo quy định của pháp luật, nhiệm kỳ của Hiệu trưởng trường trung học là 5 năm, mỗi người được đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường trung học.

Theo thông tin bạn cung cấp. bạn là hiệu trưởng trường trung học cơ sở, năm nay 57 tuổi 33 năm trong nghề, vừa qua có lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại tuy nhiên số phiếu của bạn không đạt 50%. Trong trường hợp này, về độ tuổi, theo quy định thì nam giới tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi, nữ giới là 55 tuổi mà năm nay bạn đã 57 tuổi; đồng thời phiếu tín nhiệm không đạt 50% do đó bạn sẽ không đủ điều kiện để được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường học.