Điều kiện tách thửa đất, thủ tục để tách thửa đất theo luật hiện hành.

Điều kiện tách thửa đất, thủ tục để tách thửa đất theo luật hiện hành.

Câu hỏi: Tôi ở Chàng sơn, Thạch Thất, Hà Nội nhà tôi có 300m đất thổ cư, tôi muốn tách đôi để chia cho hai người con trai của tôi. Xin hỏi luật sư tôi phải làm những thủ tục gì để tách thửa đất? Đất nhà tôi có đủ điều kiện để tách không ạ?

Trả lời:  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật AskLaw 19006261. Luật sư tư vấn điều kiện và thủ tục tách thửa đất theo quy định của pháp luật như sau:

  •    Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai 2013

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

– Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

– Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

– Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội

1. Điều kiện tách thửa đất.

     Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì điều kiện để tách thửa đất bao gồm các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Đất không có tranh chấp

– Trong thời hạn sử dụng đất

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính

– Đủ điều kiện về kích thước, diện tích đất để tách thửa.

      Tùy vào từng tỉnh, thành phố khác nhau mà sẽ ban hành quyết định quy định kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa.

      Bạn ở Xã Chàng Sơn -Thạch Thất- Hà Nội, theo quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội thì:

  • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
  • Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại.

          Xã Chàng Sơn theo quyết định số 20 là xã đồng bằng, hạn mức giao đất ở tối  thiểu của xã đồng bằng là 80 m2. Diện tích bạn muốn tách là 150 m2, lớn hơn 40 m2, hay 50% của 80 m2. Cho nên bạn đủ điều kiện về diện tích đất để tiến hành thủ tục tách thửa.

      2. Thủ tục tách thửa theo quy định của pháp luật

     Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

      Hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa quy định theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc);

– Chứng minh thư nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu ( Bản sao, có công chứng hoặc chứng thực)

– Sổ hộ khẩu ( bản sao, có công chứng hoặc chứng thực)

Bước 2. Nộp hồ sơ.

         Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp lên Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất  để được giải quyết. Hoặc có thể nộp qua Phòng địa chính của xã, phòng địa chính của xã sẽ thay mặt bạn nộp lên Văn phòng đăng ký đất đai.

  • Phòng địa chính sẽ có trách nhiệm:

– Đo đạc địa chính

– Xem xét hồ sơ

–  Chuyển hồ sơ lên phòng đăng ký đất đai.

  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

–  Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất đối với người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa.

– Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

–  Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã nếu như người được cấp nộp hồ sơ tại cấp xã.

              Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 15 ngày theo quy định tại nghị định 43/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đất đai.

Bước 3. Nghĩa vụ tài chính.

  • Lệ phí trước bạ = giá đất x diện tích đất x 0,5%

Trong đó:

– giá đất: do từng địa phương quy định

– Diện tích đất: m2

– 0,5 % là mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất.

  • Phí đo đạc địa chính.

–  Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

– Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng sự việc.

  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: tùy theo quy định của từng địa phương mà lệ phí cấp sẽ khác nhau.

        Trên đây là nội dung tư vấn của Ask Law đối với trường hợp của bạn về điều kiện tách thửa, thủ tục tách thửa. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Give a Comment