Điều kiện tách thửa với nhà đất tại Hà Nội?

Điều kiện tách thửa với nhà đất tại Hà Nội?

Câu hỏi

Cho tôi hỏi về các khoản thuế, lệ phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất? Hồ sơ tách thửa đất gồm những giấy tờ gì? Gia đình tôi đã mua một căn nhà cấp 4 có diện tích 24m2 tại quận Ba Đình, Hà Nội (mảnh đất nằm trong diện tích 65m2 đã có “sổ đỏ” của người bán). Vậy nếu tôi muốn tách thửa đất đó có được không?

Trả lời

Các khoản thuế, lệ phí khi làm thủ tục sang tên nhà đất:

Theo quy định của pháp luật hiện hành người bán phải đóng 2% thuế thu nhập cá nhân, người mua phải đóng 0,5% lệ phí trước bạ nhà đất. Trường hợp có thỏa thuận khác thì theo thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng mua bán.

Hồ sơ xin tách thửa đất theo điều 19 – Nghị định 84/2007 gồm:

– Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai.

– Hộ khẩu + CMT của những người liên quan.

Đối với việc tách thửa đất của gia đình bạn:

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 – Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30-3-2009 của UBND TP Hà Nội thì diện đất ở tối thiểu được phép tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thửa đất hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích không nhỏ hơn 30m2.

Vậy trường hợp của gia đình bạn mua căn nhà có diện tích 24m2 tại quận Ba Đình, Hà Nội không đủ điều kiện để tách thửa theo quy định.

– Thửa 2 dưới 30m2 được tách ra và được cấp GCNQSDĐ và QSHN nếu thửa đất đấy sử dụng được hình thành trước ngày quy định ngày có hiệu lực thi hành (trước các trường hợp quy định ở khoản 2: Có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận).

Give a Comment