Điều kiện tái hôn với người công tác trong quân đội?

Điều kiện tái hôn với người công tác trong quân đội?

Câu hỏi

Tôi đã từng kết hôn với người Hoa và có đứa con chung nhưng chúng tôi đã ly hôn và bé theo tôi. Nay tôi đang quen với một người làm trong quân đội. Liệu cả hai có đến được với nhau không?

Luật sư trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì vợ chồng bạn đã ly hôn, đối chiếu theo quy định pháp luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì quan hệ vợ chồng của bạn đã chấm dứt, cụ thể Khoản 14 Điều 3 quy định:

“…14. Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án…”

Cũng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì nếu như bạn đáp ứng được những điều kiện sau thì bạn sẽ được đăng ký kết hôn, cụ thể:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Give a Comment