Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Điều kiện thanh toán các cổ phần được mua lại?

Câu hỏi:

Công ty tôi có quyết định mua lại cổ phần của các cổ đông. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa thanh toán cho cổ đông với lý do chưa thanh toán đủ nợ cho đối tác. Vậy, tôi muốn hỏi quyết định của công ty như vậy có hợp pháp không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 131 Luật doanh nghiệp 2014 về điều kiện thanh toán các cổ phần được mua lại:

“Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác”.

Theo đó, điều kiện thanh toán cổ phần mua lại cho cổ đông đối với trường hợp công ty quyết định mua lại cổ phần của cổ đông là phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Như vậy, lý do công ty bạn chưa thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông là do chưa thanh toán đủ số nợ cho đối tác là hợp pháp.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2014

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của