Câu hỏi:

Công ty tôi đang liên kết với một công ty bên Hàn Quốc, đối tác đang muốn đầu tư để mở khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khu vực Hà Nội. Vậy thủ tục và điều kiện để triển khai cho sự đầu tư này là như thế nào? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đầu tư của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư 2014;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật đầu tư 2014:

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn đang liên kết với một công ty bên Hàn Quốc để đầu tư mở khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí khu vực Hà Nội. Các yếu tố có ảnh hưởng đến việc tiến hành các thủ tục và điều kiện để triển khai một sự án đầu tư bao gồm: Hình thức đầu tư, quy mô của dự án, địa điểm đầu tư,….Do bạn cung cấp quá chung chung, không rõ là là các bên dự định theo hình thức gì, quy mô dự án ra sao, địa điểm đầu tư cụ thể là ở đâu của Hà Nội,… Do vậy chúng tôi xin tư vấn về các thủ tục mà chủ đầu tư dự án (Công ty bạn liên kết với công ty Hàn Quốc) có thể phải thực hiện để triển khai dự án đầu tư gồm:

– Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận về chủ trương đầu tư;

– Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

– Đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư;

– Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (đối với dự án phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500).

– Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án (đối với dự án đầu tư trong nước. Trừ dự án nhóm A và dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước);

– Giao đất hoặc thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất;

– Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy;

– Cấp giấy phép xây dựng (nếu có yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

Để biết cụ thể bên bạn phải tiến hành những thủ tục nào thì bạn có thể tham khảo tại quy định của Luật đầu tư 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014, và các văn bản hướng dẫn khác. Bên bạn dự định đầu tư vào lĩnh vực là vui chơi, giải trí thì cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.