Điều kiện và cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện và cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được hơn 10 năm. Hiện nay tôi không muốn đóng bảo hiểm nữa, muốn lĩnh bảo hiểm xã hội một lần. Tôi có đủ điều kiện để lĩnh bảo hiểm 1 lần không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về điều kiện và cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý:                                                         

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
  • Nghị quyết 95/2015/QH13 quy định về việc thực hiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu hằng tháng và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; 

– Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội

     Trong trường hợp này, bạn đã đóng bảo hiểm được 10 năm và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội nữa nên nếu bạn đã đủ tuổi về hưu thì có đã có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì sau khi dừng đóng bảo hiểm xã hội 1 năm thì bạn mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

2. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

     Theo khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của người lao động được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, và tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Bạn đã đóng bảo hiểm được 10 năm nên mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính theo cách tính trên. Nếu tính đến trước ngày 1/1/2014 mà thời gian đóng bảo hiểm của bạn có lẻ tháng thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

     Ngoài ra, trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm của bạn có lẻ tháng thì lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm.

     Trên đây là nội dung tư vấn của Aslaw đối với trường hợp của bạn về điều kiện và cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment