Điều kiện và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất

Điều kiện và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất

Câu hỏi.  Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết về điều kiện bồi thường và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất được không. Cảm ơn Luật sư.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261. Luật sư tư vấn điều kiện và nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý.
  • Luật đất đai 2013.
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai.
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

1. Điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất.

    Theo Luật đất đai 2013, khi nhà nước tiến hành thu hồi đất thì điều kiện để người sử dụng đất được nhận bồi thường theo quy định là:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất cho thuê trả tiền hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc có đầy đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất mà có đầy đủ giấy tờ chứng minh hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật mà chưa được cấp.

     Như vậy, người sử dụng đất nếu thuộc vào một trong những điều kiện như trên, khi có quyết định thu hồi  đất của cơ quan có thẩm quyền thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất.

    Theo quy định của pháp luật về đất đai, nguyên tắc bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất được nhà nước quy định như sau:

  • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật.
  • Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.
  • Việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo việc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

    Việc thu hồi đất phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trên theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

     Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về điều kiện và nguyên tắc khi nhà nước tiến hành thu  hồi đất, nếu có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261 để được giải đáp.

 

Give a Comment