Đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ theo quy định của pháp luật

Đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Gia đình tôi làm sổ đỏ cách đây 3 tháng. Tuy nhiên, trên phần thông tin ghi họ tên chủ sở hữu lại ghi thiếu mất một chữ tên đệm của tôi so với chứng minh nhân dân và tất cả các giấy tờ khác. Giờ tôi muốn chỉnh sửa lại thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn thủ tục đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ theo quy định của pháp luật như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

          – Luật đất đai 2013

          – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

          – Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

     1. Sai họ tên trên sổ đỏ thì phải thực hiện thủ tục gì?

     Tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai quy định như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

      Như vậy dựa trên Điểm a Khoản 1 Điều 106, trong trường hợp sai thông tin về tên đệm của bạn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính lại sổ đỏ đã cấp. Để được chỉnh sửa lại sổ đỏ đã cấp sao cho đúng với thông tin về họ tên, nhân thân, bạn phải thực hiện thủ tục đính chính lại thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

     2. Thủ tục đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ

     Các bước tiến hành thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp quy định tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

    Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, để thực hiện thủ tục đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ, người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

     – Bản sao giấy tờ nhân thân có công chứng hoặc chứng thực gồm: CMND/ CCCD, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh.

     – Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

     – Đơn đề nghị đính chính nội dung sai sót trên giấy chứng nhận

     Bước 2: Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được đính chính

     Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

     – Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

      – Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót;

     – Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

    Bước 4: Trao giấy chứng nhận đã đính chính cho người yêu cầu

     Thời gian thực hiện thủ tục không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với vùng núi, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

     Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục đính chính lỗi sai họ tên trên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

Give a Comment