in ,

Doanh nghiệp có phải áp dụng luật đấu thầu khi thuê kho bãi không?

Câu hỏi:

Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang có nhu cầu thuê ngoài kho bãi để phục vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lại chỉ có thể thuê tại một số địa điểm nhất định để đảm bảo được các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật, và tại địa điểm đó thì cũng chỉ có một số nhà thầu có thể đáp ứng được tiêu chí của doanh nghiệp. Vậy xin hỏi đối với dịch vụ thuê kho bãi thì chúng tôi có phải áp dụng luật đấu thầu không? Và nếu đấu thầu thì đấu thầu theo hình thức nào? Xin chân thành cảm ơn!?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại  Điều 2 Luật đấu thầu năm 2013 quy định về các đối tượng được áp dụng Luật đấu thầu như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Căn cứ vào quy định này thì có 2 đối tượng được áp dụng Luật đấu thầu:

1). Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật đấu thầu bao gồm như sau:

– Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

+ Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

+ Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

+ Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

+ Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

+ Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

–  Lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;

– Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;

– Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

2). Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật đấu thầu, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Như vậy, trong trường hợp bạn có nhu cầu thuê ngoài kho bãi để phục vụ sản xuất kinh doanh thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đấu thầu, trường hợp của bạn chỉ cần làm hợp đồng thuê thông thường.

Bạn nghĩ sao?

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của

Đấu thầu lại sau khi hủy thầu có cần phê duyệt lại kết hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Sử dụng dấu chữ ký, ký vào hồ sơ dự thầu được không?