Đổi họ cho con riêng của vợ với chồng trước sang họ của mình có được không?

Đổi họ cho con riêng của vợ với chồng trước sang họ của mình có được không?

Câu hỏi

Vợ em có con riêng với chồng trước. Nay em được nhận nuôi con của vợ. Em muốn thay họ của chồng trước thành họ của em cho con

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì hiện bạn đang được nhận nuôi con của vợ – có nghĩa tại thời điểm này bạn là bố nuôi được pháp luật thừa nhận của cháu bé. Nếu trong trường hợp bạn đã là bố nuôi của cháu bé thì bạn hoàn toàn có quyền đổi họ cho con từ họ của bố đẻ sang họ của bố nuôi theo quy định tại Điều 24 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, cụ thể:

“Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.”

Give a Comment