Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh

Độc giả hỏi: Công ty tôi có trụ sở chính ở Hà Nội nhưng tôi làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và được đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, BHYT của tôi lại đăng kí nơi khám chữa bệnh ở Hà Nội. Vì muốn thuận tiện cho việc khám chữa bệnh của mình nên tôi muốn chuyển nơi khám về Ninh Bình và có nhiều lần hỏi công ty nhưng đều được trả lời: vì công ty đăng kí ở Hà Nội nên không được chuyển. Vậy, tôi xin hỏi, như trường hợp của tôi công ty trả lời có đúng không? Và nếu không đúng thì tôi cần làm những thủ tục gì để chuyển?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TRẢ LỜI

  1. Trường hợp Ông/Bà cư trú tại Ninh Bình.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

Theo đó, Ông/Bà sẽ được đổi nơi đăng ký KCB ban đầu từ Hà Nội về cơ sở KCB tuyến xã hoặc tuyến huyện hoặc tương đương tại Ninh Bình. Trường hợp tại địa bàn nơi Ông/Bà làm việc không có cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương hoặc cơ sở đó không đáp ứng được việc KCB ban đầu thì Ông/Bà sẽ được đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (trừ phòng khám thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh).

Về thủ tục: Ông/Bà có thể đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ hoặc thông qua đơn vị làm việc để nộp hồ sơ gồm:

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK01-TS).

– Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

  1. Trường hợp Ông/Bà làm việc lưu động tại Ninh Bình

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư 40/2015/TTBYT thì Ông/Bà được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh và giấy công tác hoặc giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT thì Ông/Bà có thể KCB tại bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Ninh Bình (không phải đổi nơi đăng ký KCB ban đầu) mà vẫn được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi BHYT. Như vậy ông/bà có rất nhiều lựa chọn để được KCB tại Ninh Bình.

 

 

Give a Comment