Đổi tên mẹ trong giấy khai sinh của con có được không?

Đổi tên mẹ trong giấy khai sinh của con có được không?

Câu hỏi:

Tôi lấy vợ từ năm 2000 và có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Tuy nhiên vợ tôi là người không có đức hạnh, cô ấy đã có hành vi không chung thủy và lại còn không chịu phục dưỡng, chăm sóc ba mẹ chồng, tôi và cô ta đã tranh cãi rất nhiều lần rồi mà không xong, năm 2014 vợ tôi đã bỏ đi biệt tích, mọi người đồn rằng cô ta bỏ đi lấy chồng mới, tôi đã yêu cầu tòa xử ly hôn vắng mặt và hiện tại tôi đã giành được quyền  nuôi con tôi là cháu trai được 5 tuổi. Hiện tại tôi đã có gia đình riêng với một người vợ hiền lành và rất thương con riêng của tôi, tôi không muốn con tôi khi lớn lên biết về người mẹ ruột của nó nên muốn đổi tên mẹ ruột của nó trong giấy khai sinh thành tên mẹ kế. Như vậy là có được phép hay không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

– Luật hộ tịch năm 2014;

2/ Thay đổi tên mẹ trong giấy khai sinh của con có được hay không?

Căn cứ theo Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Xác định cha, mẹ như sau:
“1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 3 của Luật hộ tịch năm 2014 quy định về Nội dung đăng ký hộ tịch như sau:

“2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

Như vậy, con của bạn là con chung giữa bạn và người vợ cũ, điều này là không thể thay đổi, Luật hộ tịch cũng có quy định các lý do để được thay đổi các nội dung đăng ký hộ tịch, trong đó không có lý do phù hợp với yêu cầu của bạn do đó, bạn không thể thay đổi tên mẹ trên giấy khai sinh của con bạn theo như yêu cầu của bạn được.

Mặt khác, quan hệ giữa người vợ thứ hai và con riêng của bạn chỉ là quan hệ giữa mẹ kế và con đẻ của chồng nên về nguyên tắc, việc bạn làm lại giấy khai sinh cho con để đưa người vợ mới thay vào vị trí mẹ đứa trẻ là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, nguyện vọng làm lại giấy khai sinh cho con bạn, ghi tên của người vợ mới làm mẹ đứa trẻ là không có cơ sở để giải quyết.

Give a Comment