Đổi từ họ cha sang họ mẹ khi chưa đăng ký kết hôn thực hiện như thế nào?

Đổi từ họ cha sang họ mẹ khi chưa đăng ký kết hôn thực hiện như thế nào?

Câu hỏi

Con muốn đổi từ họ cha sang họ mẹ khi con chưa đăng kí kết hôn,, thì cần những thủ tục nào, và có cần chữ kí của cha đứa bé để con đổi họ không ạ. Và nếu con đổi họ như vậy thì mất bao nhiêu tiền ạ ? Quy định mới nhất trường hợp đổi họ cho con từ họ của cha đẻ sang họ mẹ đẻ? Con gái con được 1 tuổi.

Nội dung tư vấn pháp luật:

Điều 27 bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về Quyền thay đổi họ

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ và ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc của mình;

e) Thay đổi họ theo họ vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Bạn có thể đăng ký thay đổi họ của con theo quy định đối với quyền thay đổi họ cho con từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ.

2.1. Điều kiện thay đổi

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó cà được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổ trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.

Trường hợp thay đổi từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ của bạn bắt buộc phải có sự đồng ý của cha đẻ đưa bé.

2.2. Thẩm quyền đăng ký thay đổi

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

Trường hợp này bạn sẽ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký khai sinh cho con để thực hiện thủ tục đăng ký họ cho con.

2.3. Thủ tục đăng ký thay đổi

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi liên quan đến Giấy khai sinh thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Give a Comment