Đối tượng, điều kiện nào được mua nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý?

Đối tượng, điều kiện nào được mua nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý?

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi có dự tính muốn mua nhà ở cũ của Bộ quốc phòng quản lý. Tuy nhiên, chúng tôi không biết điều kiện và đối tượng để được mua nhà được pháp luật quy định ra sao?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Quy định về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý.

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 186/2017/TT-BQP có quy định về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ như sau:
– Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư trên và phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

+ Mà Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 63. Đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

2. Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành nhà ở và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà từ đủ 18 tuổi trở lên); trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở;
b) Đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở;
c) Phải có đơn đề nghị mua nhà ở cũ đang thuê.

+ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 186/2017/TT-BQP quy định như sau:

Điều 6. Nhà ở cũ thuộc diện cho thuê; đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ

2. Đối tượng được thuê nhà ở cũ phải là người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu trên để xác định được đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ pháp luật:

Điều 10 Thông tư 186/2017/TT-BQP “quy định việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý”.

Give a Comment