Đối tượng được miễn thuế thu nhâp cá nhân?

Đối tượng được miễn thuế thu nhâp cá nhân?

Câu hỏi

Hiện tại chúng tôi có mảnh đất do ông bà để lại!- Chúng tôi đang làm thủ tục chuyển nhượng thì có vấn đề như sau:

+ Trường hợp cho chú hoặc cô ( con ruột của ông bà) nhận thừa kế, sang tên trên sổ đỏ thì không mất thuế thu nhập cá nhân thì có đúng không ạ!
+ Trường hợp chúng tôi là con cháu muốn được đứng chung tên trên sổ thì sẽ mất tiền thuế thu nhập doanh nghiệp theo như bên tư vấn thông báo không biết có đúng không ạ!

+ Chúng tôi muốn biết cách tra giá trị đất và cách tính thuế thu nhập cá nhận với trường hợp nêu trên.

Trả lời tư vấn:

Theo văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng được miễn thuế gồm. Cụ thể:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Như vậy, trường hợp cô chú bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với di sản di ông,bà để lại thì thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, nên cô chú sẽ không phải nộp khoản thuế này. Đối với trường hợp của bạn do không cung cấp rõ việc đứng tên thông qua nhận thừa kế ông bà để lại hay qua hợp đồng chuyển nhượng với những người thừa kế nên không xác định cụ thể việc bạn có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không, nên bạn sẽ đối chiếu quy định trên để xác định quyền và nghĩa vụ tài chính của mình.

Give a Comment